Så fungerar frivilliga blodprovskontroller

Posted in Uncategorized

Blodprovskontroller sker framförallt av två orsaker. Första orsaken är att man vill ha kontroll på sina värden för att upptäcka problem tidigt och kanske få ”svart på vitt” vad man behöver förändra i livsstilen för att må bättre. För det andra kan det ske för att optimera sin träning och öka sin prestation. Genom att följa värdena över tid kan träningen och kosten anpassas för att man ska nå vissa mål.

Så här fungerar det

Följande steg är tagna från medisera.se men är generellt lika oberoende vilket företag man anlitar.

  1. Välj hälsokontroll

De billigaste blodproven kostar någon hundralapp och fokuserar då enbart på en eller ett par tester. Ett exempel är testosterontest som därmed enbart mäter testosteronhalten vilket för vissa kan vara helt avgörande för hur man mår och presterar.

Vill du följa ett specifikt värde kan du alltså välja att enbart testa detta vilken håller nere kostnaden. Oavsett vilket test som beställs så kommer svaren att visa på om man har avvikande värden eller inte.

Det finns även betydligt större kontroller som kostar upp mot 1500 kr. Då testas 20 – 40 olika värden. Dessa brukar presenteras som ”Stor Hälsokontroll” eller liknande. Det kan vara ett första steg för att göra en övergripande kontroll över måendet. Är det sedan något enstaka värde som inte är på bra nivåer kan kommande tester enbart genomföras på dessa. Via hemsidan beställs vilka blodprov som önskas. I detta läge väljer du även var du önskar ta blodprovet.

  • Ta blodprovet

När bokning sker online kommer en remiss att skickas till det ställe där provtagningen önskas. Sedan väljer du själv när du vill gå dit och göra provet. Det vanligaste är att man har drop-in och därmed vissa timmar per dag så man kan gå dit och få provet genomfört.

Eftersom det finns en remiss kommer de veta exakt vilka prover som ska genomföras. Kom ihåg att ta med legitimation vid provtagningstillfället.

  • Få svar via hemsidan

Proverna kommer nu att skickas iväg till labb för att testas. När provsvaret är klart kommer detta att meddelas till personen via sms eller mail. Detta meddelande säger däremot enbart att proverna är klara och att resultatet av hälsokontrollen går att se via ”Mina Sidor” hos det företag där beställningen genomfördes. Av sekretesskäl skickas alltså inte provsvaren via mail eller sms. Genom att man sedan loggar in med Bank-ID kan provsvaren enbart ses av rätt person.