Betakaroten – Positiva hälsoeffekter, men inte alltid

Posted in Uncategorized

Betakaroten brukar ofta lyftas upp av hälsokostbutiker som en nyttig antioxidant vilken är förstadiumet för A-vitamin. Överlag är antioxidanter nyttiga och genom att äta exempelvis morötter samt grönkål får man i sig en ökad mängd av betakaroten.

Eftersom ämnet lagras i fettlager i huden, och har en bruntonad färg, kan huden även se mer solbränd ut om man äter betakaroten. Det är positivt både ur ett utseendemässigt perspektiv och genom att det påverkar hudens produktion av melanin vilket skyddar mot solen.

Få biverkningar

Den mer allmänt kända biverkningen av betakaroten är karotenemi. Det är ett hudtillstånd som gör att huden blir gulaktig. Detta kan däremot snabbt ändras om man minskar mängden av intagsnivån.

Delad forskning

Synen på betakaroten är däremot inte helt positiv. Bland annat har Umeå Universitet publicerat en artikel om visar på forskning där betakaroten har haft en motsatt effekt mot vad många förväntat sig. Men det är då i specifika förhållanden.

Forskningen visade att betakaroten är bra ”för de flesta”. Däremot kan ämnet omvandlas om den som äter detta har hög oxidativ stress. I dessa fall kan betakaroten öka stressen och även skapa DNA-skador.

Oxadativ stress påverkar sjukdomsförloppet tydligt i så kallade livsstilsrelaterade sjukdomar. Det är sjukdomar som framförallt uppkommer på grund av att vi rör oss för lite eller äter för dålig kost. Exempel är fetmarelaterade sjukdomar och typ 2 diabetes.

Tidigare har man sett att tillförsel av betakaroten kan minska stressnivån. Men det kan ge motsatt effekt. Det visade två forskningsstudier på 90-talet där rökare fick äta betakaroten med målet att detta skulle kunna förebygga cancer. Dessa fick däremot avbrytas när man såg att frekvensen av cancer blev större hos de som åt tillskottet mot de som inte gjorde det.

Det man kom fram till var därmed att ”betakaroten vid en tillräckligt hög oxidant belastning” får en pro-oxidant effekt. Detta resulterade i att DNA-skadorna ökade. Det skulle därmed vara förklaringen till varför rökarna fick en negativ effekt av betakaroten medan liknande resultat hos de som inte röker inte kunnat hittas. Rökare har nämligen ovanligt höga nivåer av oxidativ stress.

De sammanfattar artikeln med att det inte finns ett enda bevis på att betakaroten skulle vara skadligt för personer som inte röker. Där finns enbart positiva hälsoeffekter.