Att arrangera en löpartävling

Löpartävling

Att arrangera en löpartävling kan vara både roligt och spännande. Dock är det något som ställer krav på era förberedelser och förkunskaper. En löpartävling är inget som planeras och görs över en natt. Det gäller att ta hänsyn till säkerhet, bansträckning men också rent praktiska saker, så som parkeringsplatser och sophämtning. Är det många som ska delta i tävlingen blir det säkerligen en hel del praktiska utmaningar.

Funktionärer

Är det många som ska springa kommer ni säkerligen att behöva ett antal funktionärer. Om det endast är du och någon till som ligger bakom arrangemanget skulle det bli väldigt krävande att sköta det på egen hand. Saker som kan behöva tas om hand (beroende på vilket lopp det handlar om) är till exempel:

 • Tillstånd
 • Övrig kontakt med kommunen
 • Sophämtning
 • Hotellbokning
 • El
 • Vatten
 • Tälthyra

Hur mycket av detta ni behöver ta hand om beror i givetvis i hög grad på arrangemangets storlek. Ju större det är, desto mer arbete kommer ni sannolikt att behöva få lägga ner. Att få med sig ett par funktionärer tidigt i projektet är alltså något som bör prioriteras.

Säkerhet

Säkerheten bör inte kompromissas med. Det blir allt vanligare att arrangörer ”hjärtsäkrar” sina lopp, vilket främst handlar om att:

 1. Köpa hjärtstartare. Hur många som behövs beror på storleken på arrangemanget och antalet deltagare. Att köpa hjärtstartare kostar fr 13.000kr.
 2. Utbilda funktionärer i HLR. HLR är viktigt i ett akut skede. Vid uthållighetstävlingar kan en ökad risk för hjärtstopp finnas.

Att hjärtsäkra ett lopp är endast en av åtgärderna man vidta för att göra arrangemanget säkrare för de som deltar. Ett avsnitt om säkerhet vid arrangemang kan läsas på MSBs hemsida.

Administration

Lite av det som krävs för att administrera ett lopp nämndes under rubriken ”funktionärer”. Vidare bör du bland annat tänka på:

 • Anmälan
 • Inbjudan
 • Hemsida
 • Startavgifter
 • Priser
 • Sponsorer
 • Medaljer
 • Anmälan

Lycka till!